tirsdag 15. mars 2022

Lønnsarbeid til fattigdom

Lønnsarbeid vil alltid tape kampen mot kapital.  Jeg snakker her om den gjennomsnittlige lønnsmottager, som normalt sett vil ha gjeld i bolig.


PENGER SKAPES AV GJELD

I en lukket økonomi som Norge har man alltid full oversikt over Pengemengde, gjeld og KPI. Siden penger oppstår av privat bankgjeld, vil øking i finansformuer normalt motsvare at lønnsarbeidere må øke gjelden for at det skal tilføres mer pengemengde. 


VERDISKAPING SKAPER IKKE PENGER

Verdiskaping kan ikke måles før noen kjøper produktet med penger og økning i produksjon krever mer penger i omløp. Og siden penger skapes av gjeld vil økt produksjon og økte investeringer kreve mer gjeld.


LØNNSUTGIFTER VIL ALDRI OVERSTIGE KAPITALINNTEKTER.

Kun aksjeselskap har lovpålagt plikt til overskudd. Summen av all produksjon og investeringer krever at det gir mer avkastning enn lønnsutgifter. Men lønnsutgifter pluss lån er totalt det samlede potensiale for omsetning, så dermed må låneandelen alltid  øke for at investeringer og produksjon skal gå med overskudd.


OLJE LAGER IKKE PENGER

Oljeinntekter kan ikke tilføres økonomien direkte som Norske kroner, de vil normalt kjøpes opp på valutamarkedet. Norske kroner tilgjengelig på valutamarked er skapt av norske banklån, så økning i bruk av oljeinntekter vil fordre økning i lønnsmottageres gjeld.


BOLIFORMUEN

Boligformue er et begrep som skal viser at lønnsarbeiderne tjener på en vekstøkonomi og gjeldsvekst. Men i praksis er det ikke pengemengde i nærheten til å dekke estimert boligtakst.

Taksert boligverdi på ca 10 000 mrd, med ca 3000 i pengemengde vil si en boligs takst verdi er avhengig av kjøpers mulighet til gjeld. Men siden kjøper er eiers neste generasjon, vil i praksis ditt barnebarns evne til gjeld avgjøre verdien av din boligformue.  Når jeg leste boken "Økonomisk tenkning" slo det meg hvor lite dette temaet ble belyst. Reinert tok til og med den gamle Henry Ford historien, om mer lønn til arbeiderne som gav dem råd til å kjøpe biler ut av produksjonen. Men Henry Ford foraktet banksystemet og har sitatet " om folk forstod banksystemet ville det bli revolusjon…"  En Lønnsarbeider vil aldri ha råd til å kjøpe produksjonen med sin lønn, men litt ekstra lønn gav han ha mulighet til å ta opp pengeskapende banklån. Som lønnsarbeider vil han dermed sitte igjen med gjeld og en bil som faller i verdi, mens Ford vil sitte igjen med økt pengemengde og produksjonsmidlene.


Økonomien stopper opp når lønnsmottagere ikke evner å ta opp mer gjeld. Man ser dette tydelig i Japan og USA hvor statlig pengeproduksjon, statslån, har overtatt som tilfører av pengemengde.Man kan også se at høy skatt er positivt for lønnsmottagere, siden dette er penger som fordeles tilbake, samt skatteinntekter ikke er underlagt krav om overskudd. Alle data for mine påstander kan hentes hos SSB.