lørdag 7. mars 2015

Hvor rik er Norge - på gjeld..


Norge klarte det likevel, etter år med oljeproduksjon ble vi rike - på gjeld...

Vi er nå med på McKinseys toppliste over verdens mest forgjeldede land. 
Med 244% gjeld på BNP havner vi på en fin 14 plass, bak Sverige og Danmark, og med Japan på topp.  Tallet finnes ved å gå i grafen på Gjeld blå linje og dele på BNP gul linje. (Jeg har brukt BNP innenlands basisverdi siden oljen går ut av landet).  Men man ser også en annen urovekkende sammenheng, nemlig at det er nesten det samme forholdet mellom Gjeld og Pengemengde. dvs at vi har over to ganger mer gjeld enn tilgjengelige penger.

I forrige innlegg prøvde jeg å beskrive hvordan penger er gjeld, og rikdom bare resulterer i mer gjeld. Her kan man se det i praksis..

Man snakker i det offentlige mye om BNP og hvor denne stiger som et tegn på vekst, men hva er vekst?  Ser man sammenhengen mellom grafene for BNP, Pengemengde og lønnskostnader, ser man at disse nesten sammenfallende. BNP er sirkulasjonen av penger i samfunnet, og det er pengemengden som er tilgjengelige penger. Det største bidraget til sirkulasjon av penger i Norge er lønn, det totale lønnsbudsjett i Norge har jeg vist i grafen som Lønnskost. Så lenge lønnen stiger kan vi låne mer penger, pengemengden øker og vi får vekst i BNP.

Men konklusjonen er skremmende, det er i utgangspunktet ingen forskjell på et rikt land og et forgjeldet land. Eneste forskjell er hvordan man klarer å sjonglere denne gjelden og hvilken ytre faktorer påvirker. Skjer det først en kollaps er det vanskelig å ta seg inn igjen. Igjen må vi se på USA, Japan og EU for å se på forskjellige tilnærminger for å holde det gående. 

Men hva er det som gjør at Norge klarer å holde seg flytende, oljen?  På en måte ja, men dollarene vi selger oljen for holdes heldigvis for det meste utenfor dette systemet. Det er innsatsen vi gjør under produksjonen som er viktig. Arbeidet genererer lønn som genererer mer gjeld og vi får vekst.

Det vi selger oljen for i utlandet er ikke norske penger og kan dermed ikke betale for norske lønninger og lån. Lokalt kanskje, men ikke Makro. Dette skal jeg ta for meg i et annet innlegg..