onsdag 27. mai 2015

Pengers liv og død

Utenom en forsvinnende liten del av penger vi ser som sedler og mynter, finnes mesteparten av pengene våre som tall i datamaskiner og på kontoutskrifter. Selv om vi ikke ser dem finnes de nøye regnskapsført og oversikter over mengder kan vi f.eks. finne på SSB.no.

Vi som er oppvokst med spillet Monopol, har ofte et helt feil bilde over hva penger er. Her finnes en bestemt antall penger som deles ut og flyter frem og tilbake ettersom spillet skrider frem. Hvor feil er ikke dette!!

Virkelighetens penger har et veldig kort og brutalt livsløp, hvor mengder og eiere skifter konstant..

Referert til min tidligere artikkel, kan man si;  Penger "skapes" ved utlån fra bank og "destrueres" ved tilbakebetaling.

For at samfunnet skal fungere må det være penger i omløp tilgjengelig for lønninger, kjøp og salg. Tørker pengemengden inn hjelper det ikke hjelper det ikke hva folk vil selge eller jobbe for, vi får finanskrise og depresjon.

 Jeg skal nå på makro nivå forklare hvor sårbare vi er i Norge ovenfor de samme mekanismene som andre..

La oss ta tallene fra Norge, vi har per nå ca 4600mrd tilsammen i gjeld (K2), men en pengemengde på ca 1900mrd (M2), begge øker med ca 5% i året. Prisstigningen utgjør over 2%, så alt virker tilsynelatende stabilt.  Men dynamikken bak er ekstremt mer sårbar og dette vet nok sentralbanksjefen vår, men sier det helst med runde ord.

Hva utgjør 4600mrd i gjeld?  Jo det gir oss renteforpliktelser på ca 138 mrd i året (3%). Dvs vi "destruerer" over 138 mrd kroner i året, hver måned "forsvinner" over 10 mrd fra sirkulasjon.

Hvordan skaper vi nye penger nok til å dekke inn alt dette? Jo vi har en utlånsvekst på ca 5% i året, det utgjør ca 230mrd nye penger "skapt" av intet..  Dette tilfører en ny pengemengde på 5% av 1900mrd, - men dette utgjør jo bare 95 mrd??

Ser vi regnestykket nå;  Utlånsvekst på 230mrd - pengemengde økning på 95mrd, er tilbake 135mrd,  som tilsvarer ca det vi betaler i renter..

Vi har en evig "skapelse" og "destruksjon" av penger, hvor skapelsen av nye penger helst må ligge trygt foran. Dette er hovedgrunnen til inflasjonsmålet på 2% som vi sikter etter.. Men for at dette skal gå sin gang må vi ha en sikker lønns og prisstigning slik at folk har råd til mer lån, og hovedelen av lån går til boliggjeld..

Men tenk oss hva som kan skje hvis vi får  en plutselig lønns og prisstopp, og total stopp i utlånsvekst?

Vi har en pengemengde på 1900mrd, men ca 900mrd er ute av sirkulasjon, de står på noen heldiges bankkontoer som alltid vil klare seg. Igjen står vi med ca 1000mrd som oss andre "Monopol" spillere med gjeld slåss om. Vi må slåss om ca 138mrd som må betales i renter på lån, og også ca 115mrd (2,5%) i avdrag, tilsammen over 250mrd "forsvinner" hvert år. Fire år og alt er tørt!?

Ja nå ser vi hvor fort og brutalt finanskriser slår inn og hvor vanskelig det er å stoppe det.
Helles, EU, USA, Japan, de er der alle sammen, når kommer det til oss??