tirsdag 11. september 2018

Arbeid for Gjeld

De sier man tjener penger på å jobbe, men i det lange løp er lønnsarbeid et underskuddsforetakende.

Man jobber ikke for å tjene penger, man jobber primært med å skape verdier for arbeidsgiver, og sekundert er man er en konsument til varene som produseres. Bedrifter kan ikke betale ut mer i lønn enn de tjener inn, dvs at all lønn utbetalt er lavere enn all inntjening. Potensialet for inntjening er i utgangspunktet bare tilgjengelig lønn, skal de tjene mer må det tilføres ekstra penger. 

Og hvordan tilføres ekstra penger? Penger oppstår ved banklån, banker er de eneste som har lov til å  lage penger. Derfor er alle penger i omløp lånte penger, penger som gjeld. Penger som igjen settes i banken kan også lånes ut, så dermed har man en situasjon hvor vi ha mye mer gjeld enn tilgjengelige penger. Og vi kan ikke bruke oljepengene, verken olje eller dollar kan lage Norske Kroner, det er bare norsk gjeld som kan.  

Bedrifter låner og tilfører også nye penger, men de har ikke lov til å gå med underskudd, de må ha vekst. Så dermed er det kundene som må gå med underskudd. Alle er avhengige av at det handles med lånte penger, ikke bare lønningene.

Så vi er dermed i en situasjon hvor bedrifter og investorer skal ha overskudd på pengene sine, og lønnstakerne må ikke bare bruke opp lønningene sine, men også låne penger for å skape de ekstra pengene investorene skal tjene. Vi har en situasjon hvor noens penger er andres gjeld.

Storparten av disse nye pengene skapes av boliglånene våre. Den såkalte boligformuen er bare en takst, det eneste reelle vi har er boliggjelden. 

Så tenker du dette er tull, jeg jobber og tjener penger, betaler ned boliggjelden og vil ende opp med formue, selvfølgelig tjener vi på å jobbe?  Men tenk litt større, tenk alle lønnsmottakerne og alle generasjoner. Du arver kanskje foreldrenes bolig, men i samme stund må dine barn ut å låne til boliger som igjen har steget 10 ganger på en generasjon. Verdien av din bolig er dermed kun basert på evnen dine barn eller neste generasjon har til å ta opp lån. Den totale gjeld øker hele tiden.

Og lønningene må øke litt, så gjelden kan øke, fordi det må skapes vekst av nye penger. Guleroten er renten, den må settes akkurat passe så vi låner litte grann mer, så vi får akkurat den vekst og inflasjon vi ønsker. 

Det er er kynisk system som virker akkurat så sakte at vi ikke merker at vi jobber og jobber oss til gjeldsslaver, samt at ulikhetene mellom de som har og de som må låne øker og øker.

Til slutt en liten oppsummering med data fra SSB som underbygger fakta. Totale lønnsmasse i Norge er ca 1300 mrd, vi konsumerer for 1400 mrd. Det er 2000 mrd Nkr i omløp i Norge, men vi har over 5000 mrd i gjeld, av dette er over 3000 mrd Boliggjeld. Denne øker med ca 6% i året og vi lager dermed over 100 mrd nye penger i året vi kan bruke. Vi får dermed den ønskede inflasjonen på ca 2% som de kaller en normal vekst, samtidig som de bekymrer seg for folks økende boliggjeld.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar