onsdag 15. april 2015

Oljepengene - hva med dem?

Det kalles "ressursforbannelsen" og alle råvareeksportører havner i den, hvorfor?

Olje selges i Dollar eller Euro, men vi i Norge bruker Nkr, Norske kroner. Kroner skapes ved utlån i norske banker, og dette skaper den pengemengden som er i sirkulasjon i Norge. Dollar kan ikke lage Nkr, så da må vi veksle, men hvordan foregår det? Valuta brukes i handelsbalansen med utlandet, Vi får valuta når vi selger, og andre får Kroner når vi kjøper. Men hva skjer når vi får kjempe overskudd av Dollar når vi selger olje, hva kan vi gjøre med dem?

- Bruke dem i utlandet? Det er jo det man i praksis gjør når man importerer flatskjermer og biler. Men på ett eller annet tidspunkt slutter man å produsere noe selv og vi har ingen verdiskapning, bare forbruk. Og det kan jo brått ta slutt..

- Bruke i Norge? Det er ikke så lett det heller, vi bruke Kroner i Norge, ikke Dollar. Så da må vi veksle først og hvordan skjer det? Hvor finnes det Nkr tilsalgs, jo på det internasjonale valutamarkedet. Men når vi kjøper opp så store mengder Kroner stiger kursen, og Norge får ikke solgt varer, men bare kjøpt billig fra utlandet. Staten kan så bruke kroner over statsbudsjettet for å kompensere dette, men resultatet blir det samme, kun forbruk og lite verdiskapning.

Så oljepengene bør være der de trives best, i et utenlands fond. Brukes i nødstilfelle, helst aldri. Går det bra i Norge bør vi klare oss uten.  Statsbudsjettet bør balanseres på grunnlag av innenlands verdiskapning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar